Czynniki chłodnicze

parallax background

HFC

1R23
R23 stosowany jest w instalacjach chłodniczych o bardzo niskiej temperaturze. Najczęściej wykorzystywany w kaskadowych instalacjach chłodniczych w zakresie temeperatur od -40°C do -80°C. W niektórych urządzeniach R23 może zastąpić R13.

Zastosowanie: Chłodnictwo przemysłowe
2R32
R32 zyskuje uznanie jako skuteczny czynnik chłodniczy do zastosowań niskotemperaturowych. Może być również stosowany jako zamiennik w niektórych aplikacjach wykorzystujących R410A. R32 charakteryzuje się niskim GWP dzięki czemu jego ślad węglowy jest mniejszy niż większości innych gazów z grupy HFC.

Zastosowanie: Chłodnicwto przemysłowe, Systemy klimatyzacji dla domu i biura
3R134a
R134a to niezwykle popularny czynnik chłodniczy, używany do wielu zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych, w tym w chłodnictwie średnio- i wysokotemperaturowym (zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i handlowych), w domowych i biurowych systemach klimatyzacyjnych, w klimatyzacji samochodowej oraz w zastosowaniach przemysłowych. R134a jest także popularnym składnikiem wielu mieszanin HFC, czasami stosowany jest jako gaz pędny.

Zastosowania: Domowe urządzenia chłodnicze, Chłodnictwo handlowe

Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające

Chłodnictwo przemysłowe ,Chłodnictwo transportowe, Systemy klimatyzacji dla domu i biura, Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych, Przemysłowe/handlowe sprężarki odśrodkowe, Samochodowe układy klimatyzacyjne (MAC)
4R404A
R404A jest mieszaniną HFC powszechnie stosowaną w nisko- i średniotemperaturowych zastosowaniach chłodniczych np. w chłodnictwie handlowym. R404A wykorzystuje się powszechnie jako zamiennik CHC R502, natomiast ze względu na wysoki wskaźnik GWP jego stosowanie budzi w obecnym czasie pewne wątpliwości. W konsekwencji coraz większą uwagę skupiają alternatywne rozwiązania o niższym GWP, w tym m. in. R407A, R407F czy R442A.

Zastosowania: Chłodnictwo handlowe

Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające

Chłodnictwo przemysłowe, Chłodnictwo transportowe
5R407A
R407A to mieszanina HFC powszechnie stosowana w nisko- i średniotemperaturowych zastosowaniach chłodniczych, np. w chłodnictwie komercyjnym. Gaz ten jest doskonałym zamiennikiem R404A dla wielu istniejących instalacji. Charakteryzuje się nie tylko mniejszym zużyciem energii, ale także znacznie niższym śladem węglowym dzięki niższemu wskaźnikowi GWP.

Zastosowania: Chłodnictwo handlowe

Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające

Chłodnictwo przemysłowe, Chłodnictwo transportowe
6R407C
R407C jest mieszaniną HFC opracowaną z myślą o odwzorowaniu właściwości R22 wykorzystywanych w układach klimatyzacji. R407C może być stosowany w domowych i biurowych systemach klimatyzacji, jak również w instalacjach klimatyzacyjnych z układem bezpośredniego odparowywania. Wykorzystywany jest również w średniotemperaturowych instalacjach chłodniczych.

Zastosowania: Chłodnictwo przemysłowe, Systemy klimatyzacji dla domu i biura, Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych
7R407F (Genetron PERFORMAX LT)
R407F, znany także jako Genetron® PERFORMAX™ LT, to mieszanina HFC stosowana w nisko- i średniotemperaturowych zastosowaniach chłodniczych, np. w chłodnictwie komercyjnym. Gaz ten doskonale sprawdza się jako zamiennik R404A do wielu istniejących instalacji. Charakteryzuje się nie tylko niższym zużyciem energii, ale również znacznie niższym śladem węglowym dzięki niższemu wskaźnikowi GWP.

Zastosowania

Chłodnictwo handlowe
Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające
Chłodnictwo przemysłowe
Chłodnictwo transportowe
8R410A
R410A jest mieszaniną HFC opracowaną z myślą o nowych zastosowaniach R22. W związku z tym, iż działa przy ciśnieniu znacznie wyższym (w porównianiu z wieloma innymi czynnikami chłodniczymi) nie może być stosowany jako zmiennik w instalacjach R22. W układach zaprojektowanych dla R410A znajduje swoje zastosowanie w domowych i biurowych urządzeniach klimatyzacyjnych. Dzięki zbliżonej temperaturze wrzenia wszystkich składników R410A mieszanina ta może być stosowana w niektórych sprężarkach odśrodkowych, jak również w aplikacjach niskotemperaturowych.

Zastosowania

Chłodnictwo przemysłowe
Systemy klimatyzacji dla domu i biura
Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych
Przemysłowe/handlowe sprężarki odśrodkowe
9R417A (ISCEON MO59)
R417A, znany także jako ISCEON® MO59, jest czynnikiem chłodniczym z grupy HFC opracowanym jako zamiennik R22 do stosowania w stacjonarnych instalacjach klimatyzacyjnych z układem bezpośredniego odparowywania oraz w średniotemperaturowych instalacjach w chłodnictwie handlowym.

Zastosowania

Chłodnictwo przemysłowe
Systemy klimatyzacji dla domu i biura
Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych
10R422A (ISCEON MO79)
R422A, znany także jako ISCEON® MO79, jest mieszaniną HFC opracowaną jako zamiennik dla R22, R502 oraz dla mieszanin zawierających HCFC takich jak R402A, R402B oraz R409A. R422A przeznaczony jest do stosowania w przemysłowych i handlowych niskotemperaturowych instalacjach chłodniczych z układem bezpośredniego odparowywania. Może być również stosowany w instalacjach średniotemperaturowych.

Zastosowania

Chłodnictwo przemysłowe
11R422D (ISCEON MO29)
R422D, znany również jako ISCEON® MO29, jest mieszaniną HFC opracowaną jako prosty zamiennik R22 typu "drop-in" do wielu zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych, w tym m.in. w nisko- i średniotemperaturowych instalacjach chłodniczych z układem bezpośredniego odparowywania (DX), w instalacjach wyposażających sklepy wielkopowierzchniowe, w stacjonarnych instalacjach klimatyzacyjnych DX oraz w wytwornicach wody lodowej DX. R422D zawiera niewielką ilość węglowodoru, który zapewnia odpowiedni obieg oleju w instalacjach wykorzystujących oleje mineralne (MO) oraz alkilobenzenowe (BO).

Zastosowania

Chłodnicwto handlowe
Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające
Chłodnicwto przemysłowe
Systemy klimatyzacji dla domu i biura
Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych
12R423A (ISCEON 39TC)
R423A, znany również jako ISCEON® 39TC, jest mieszaniną HFC o zerowym ODP. Opracowano ją jako zamiennik R12 w sprężarkach odśrodkowych.

Zastosowania

Chłodnictwo przemysłowe
Przemysłowe/handlowe sprężarki odśrodkowe
13R424A (RS-44)
R424A, znany również jako RS-44, jest mieszaniną HFC opracowaną jako prosty zamiennik typu "drop-in" dla R22 w instalacjach średnio- i wysokotemperaturowych.

Zastosowania

Chłodnicwto przemysłowe
Systemy klimatyzacji dla domu i biura
Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych
14R427A (Forane 427A)
R427A, znany także jako Forane® 427A jest mieszaniną HFC opracowaną przez firmę Arkema jako prosty w użyciu zamiennik do instalacji R22 w szerokim zakresie zastosowań. Może być stosowany jako zamiennik w nisko-, średnio- i wysokotemperaturowych instalacjach chłodniczych, jak również w układach klimatyzacji. Mieszanina ta charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem GWP pośród wszystkich czynników chłodniczych będących zamiennikami R22.

Zastosowanie

Chłodnictwo handlowe
Chłodnictwo handlowe: Chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające
Chłodnictwo przemysłowe
Systemy klimatyzacji dla domu i biura
Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych
15R428A (RS-52)
R428A, znany także jako RS-52, jest mieszaniną HFC opracowaną jako zamiennik typu "drop-in" dla R502, R22 oraz innych przejściowych mieszanin HCFC tj. R402A, R403B oraz R408A do zastosowań niskotemperaturowych. W przypadku R428A różnica temperatur wrzenia wszystkich składników mieszaniny nie przekracza 1°C, dzięki czemu czynnik ten może być stosowany w instalacjach o parownikach zalanych, a także może zastępować R22 w instalacjach R502.

Zastosowania

Chłodnictwo przemysłowe
16R434A (RS-45)
R434A, znany także jako RS-45, jest mieszaniną HFC opracowaną jako zamiennik typu "drop-in" dla R22 w szerokim zakresie zastosowań, m.in. w chłodnictwie średnio- i wysokotemperaturowym oraz w wytwornicach wody lodowej DX. Charakateryzuje się niewielką różnicą w temperaturze parowania wszystkich składników mieszaniny (trzykrotnie niższą niż w przypadku R407C), dzięki czemu R434A jest doskonałym rozwiązaniem dla producentów urządzeń zmagających się z problemami wynikającymi ze stosowania R407C. R434A może być również stosowany w instalacjach o parownikach zalanych.

Zastosowania

Chłodnictwo przemysłowe
Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych
17R437A (ISCEON MO49Plus)
R437A, znany także jako ISCEON® MO49Plus™, jest mieszaniną HFC pełniącą rolę zamiennika R12 w samochodowych układach klimatyzacji oraz w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych. Czynnik ten może także zastępować mieszaniny zawierające HCFC (np. R401A, R401B oraz R409A) w średnio- i wysokotemperaturowych stacjonarnych urządzeniach chłodniczych. R437A jest kompatybilny z tradycyjnymi i nowoczesnymi olejami. W większości przypadków modernizacja (retrofit) instalacji nie wymaga wymiany oleju.

Zastosowania

Chłodnictwo przemysłowe
Systemy klimatyzacji dla domu i biura
Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych
Samochodowe układy klimatyzacyjne (MAC)
18R438A (ISCEON MO99)
R438A, znany również jako ISCEON® MO99, jest mieszaniną HFC opracowaną jako zamiennik typu "drop-in" dla R22 w szerokim zakresie zastosowań m.in. w nisko-, średnio- i wysokotemperaturowych instalacjach chłodniczych oraz w domowych, handlowych i przemysłowych instalacjach klimatyzacyjnych.

Zastosowania

Chłodnictwo handlowe
Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające
Chłodnictwo przemysłowe
Systemy klimatyzacji dla domu i biura
Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych
19R442A (RS-50)
R442A, znany również jako RS-50, jest mieszaniną HFC przeznaczoną do nisko- i średniotemperaturowych zastosowań chłodniczych, m.in. w chłodnictwie handlowym. Może być stosowana jako zamiennik dla instalacji wykorzystujących R22, R404A lub R507 np. w chłodnictwie handlowym i transportowym. Wskaźnik GWP dla R442A jest blisko dwukrotnie niższy niż w przypadku R404A czy R507A, a zatem czynnik ten jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska.

Zastosowania

Chłodnictwo przemysłowe
Chłodnicwto transportowe
20R507A
R507A jest mieszaniną HFC opracowaną jako zamiennik R502 w nisko- i średniotemperaturowych zastosowaniach chłodniczych. Jej parametry zbliżone są do R404A przy czym w przypadku R507A - będącej mieszaniną azeotropową - nie występują problemy frakcjonowania czy też różnicy temperatur wrzenia poszczególnych składników. Dzięki temu może być wykorzystywana do innych zastosowań np. do sprężarek odśrodkowych.

Zastosowania

Chłodnictwo przemysłowe
Przemysłowe/handlowe sprężarki odśrodkowe
21R508B (SUVA 95)
R508B, znany również jako SUVA®95, jest mieszaniną HFC/PFC opracowaną jako zamiennik dla R503 lub R13 dla niskotemperaturowych zastosowań chłodniczych.

Zastosowania

Chłodnictwo przemysłowe
22ISCEON MO89
ISCEON® MO89 jest czynnikiem chłodniczym z grupy HFC, któty nie ma szkodliwego wpłuwu na warstwę ozonową. Stosowany jest jako zamiennik R-13B1w instalacjach chłodniczych o bardzo niskich temperaturach roboczych z układem bezpośredniego odparowywania.

Zastosowania

Chłodnictwo przemysłowe

HFO

1Opteon YF (R1234yf)
Opteon® YF (R1234yf) jest czynnikiem chłodniczym najnowszej generacji łączącym doskonałe parametry chłodzenia z zachowaniem wysokich wymagań środowiskowych. W konsekwencji, dla wielu producentów samochodowych, staje się preferowanym czynnikiem chłodniczym o niskim wskaźniku GWP.

Zastosowanie

Domowe urządzenia chłodnicze
Samochodowe układy klimatyzacji (MAC)

Naturalne czynniki chłodnicze

1R717 (Amoniak)
Amoniak stosowany w aplikacjach przemysłowych już w latach trzydziestych XX wieku niezmiennie cieszy się sławą najwydajniejszego energetycznie czynnika chłodniczego. Charakteryzuje się niską temperaturą wrzenia, dzięki czemu jego stosowanie nie wiąże się ze znaczącym zużyciem energii. Wpływ amoniaku na środowisko naturalne jest minimalne ze względu na zerową wartość wskaźników ODP i GWP.

Typowe zastosowania

Chłodnictwo Przemysłowe
Chłodnictwo transportowe
Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i komercyjnych
Przemysłowe/Komercyjne sprężarki odśrodkowe
2R744 (dwutlenek węgla)
R744 jest czynnikiem przyjaznym dla środowiska naturalnego, posiada zerowy wskaźnik ODP (Ozone Depletion Potential) i minimalny GWP (Global Warming Potential). Poza tym charakteryzuje się doskonałymi właściwościami termodynamicznymi oraz niskim zużyciem energii, dzięki czemu znajduje swoje zastosowanie w wielu dziedzinach, tj. przemysłowe wykorzystanie ciepła skraplania, magazynowanie niskotemperaturowe, chłodnictwo morskie, handlowe urządzenia chłodnicze oraz samochodowe układy klimatyzacji. Najistotniejsza różnica pomiędzy R744 a innymi czynnikami wynika z jego charakterystyki temperaturowo-ciśnieniowej. Ze względu na wysokie ciśnienie oraz niską temperaturę krytyczną, R744 może być stosowany wyłącznie w instalacjach przeznaczonych dla tego właśnie czynnika.

Typowe zastosowania

Chłodnictwo handlowe
Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające
Chłodnictwo przemysłowe
Chłodnictwo transportowe
Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych
Przemysłowe /Handlowe sprężarki odśrodkowe
Samochodowe układy klimatyzacji (MAC)
3R170 (Etan)
R170 to etan o jakości odpowiedniej dla zastosowań chłodniczych. Jest to naturalny czynnik chłodniczy przeznaczony do zastosowań wymagających uzyskania bardzo niskich temperatur. R170 jest nietoksyczny, charakteryzuje się zerowym wskaźnikiem ODP (Ozone Depletion Potential) oraz bardzo niskim wskaźnikiem GWP (Global Warming Potential). Jest gazem palnym, w związku z czym nie może być stosowany w istniejących instalacjach fluorowęglowodorowych.

Zastosowania: Chłodnictwo przemysłowe
4R290 (CARE 40) Propan
R290, znany również jako CARE® 40, to propan przeznaczony do stosowania w układach chłodniczych. R290 jest naturalnym czynnikiem chodniczym odpowiednim do różnych zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych. Jego popularność stale wzrasta z uwagi na jego doskonałe właściwości termodynamiczne przy niewielkim odziaływaniu na środowisko. Jest gazem nietoksycznym o zerowym wskaźniku ODP i bardzo niskim GWP. Jest gazem palnym, w związku z czym nie może być stosowany w istniejących instalacjach fluorowęglowodorowych.

Zastosowania

Chłodnictwo handlowe
Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające
Chłodnictwo przemysłowe
Systemy klimatyzacji dla domu i biura
Agregaty chłodnicze DX do klimatyzacji budynków przemysłowych i handlowych
5R600a (CARE 10) Izobutan
R600a, znany także jako CARE® 10, to izobutan do stosowania w układach chłodniczych. Jest naturalnym czynnikiem chłodniczym odpowiednim dla różnorodnych zastosowań chłodniczych. Popularność stosowania R600a stale wzrasta dzięki jego doskonałym właściwościom termodynamicznym przy jednoczesnym niewielkim oddziaływaniu na środowisko. Izobutan jest obecnie zalecanym czynnikiem chłodniczym do stosowania w domowych chłodziarkach oraz mniejszych chłodziarkach handlowych. Jest gazem nietoksycznym z zerowym wskaźnikiem ODP oraz bardzo niskim wskaźnikiem GWP.

Zastosowania

Domowe urządzenia chłodnicze
Chłodnictwo handlowe
Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające
Chłodnictwo przemysłowe
6R1150 Etylen
R1150 to etylen (eten) przeznaczony do stosowania w układach chłodniczych. Jest to naturalny czynnik chłodniczy odpowiedni do zastosowań chłodniczych wymagających uzyskania bardzo niskich temperatur (np. w procesie skraplania LNG). R1150 jest nietoksyczny, posiada zerowy wskaźnik ODP oraz bardzo niski wskaźnik GWP. Jest gazem palnym, w wyniku czego nie może być stosowany w istniejących instalacjach fluorowęglowodorowych.

Zastosowania: Chłodnictwo przemysłowe
7R1270 (CARE 45) Propylen
R1270 (CARE® 45) to propylen (propen) i naturalny czynnik chłodniczy przeznaczony do stosowania w nisko- i średniotemperaturowych układach chłodniczych. Jest gazem nietoksycznym o zerowym ODP oraz bardzo niskim GWP.

Zastosowania

Chłodnictwo handlowe
Chłodnictwo handlowe: chłodziarki, zamrażarki oraz automaty sprzedające
Chłodnictwo przemysłowe