Gazy techniczne

MIESZANKI ARGONOWE

CORGON 18
Gaz osłonowy do spawania metodą MAG stali niestopowych i niskostopowych zarówno łukiem zwarciowym jak również natryskowym i pulsującym. Najbardziej uniwersalny gaz do spawania elementów o zróżnicowanych grubościach. Najkorzystniejszy również przy spawaniu większością drutów proszkowych.Karta Charakterystyki - CORGON 18
CORGON 10
Gaz osłonowy przeznaczony do spawania metodą MAG, głównie łukiem natryskowym i pulsującym. Pozwala na uzyskanie dużej prędkości spawania, niewielkiej ilości odprysków i żużla na powierzchni spoiny, wysokiej wytrzymałości i udarności stopiwa, wysokiego uzysku elektrody i stabilnego łuku. Zalecany do spawania zmechanizowanego i zrobotyzowanego.Karta Charakterystyki - CORGON 10
CORGON 25
Gaz osłonowy do spawania metodą MAG stali niestopowych i niskostopowych. Zalecany przy spawaniu łukiem zwarciowym. Daje dość stabilny łuk, redukując ryzyko porowatości. Nie zaleca się do spawania łukiem natryskowym i pulsującym.Karta Charakterystyki - CORGON 25
CORGON S5 50l 10,6m3 200bar
CORGON® S5 to dwuskładnikowa mieszanka zawierająca 95% argonu i 5% tlenu. Tlen posiada niską energię jonizacji i stabilizuje łuk spawalniczy. Jego obecność obniża napięcie powierzchniowe i zwiększa rzadkopłynność ciekłego jeziorka a zatem zmniejsza ryzyko występowania przyklejeń, pozwala na zwiększenie prędkości spawania. Tlen posiada silne działanie utleniające - 2-3 razy większe niż CO2. Powoduje powstawanie tlenków i wypalanie składników stopowych. Może powodować trudności podczas spawania w pozycjach przymusowych.Karta Charakterystyki - CORGON S5
CORGON 5S2
Gaz osłonowy do spawania stali niestopowych i niskostopowych metodą MAG, głównie na stanowiskach zmechanizowanych. Umożliwia uzyskanie natryskowego przenoszenia materiału w łuku przy niższych natężeniach prądu. Daje bardzo stabilny łuk i niewielką ilość odprysków. Spoina ma wyjątkowo wysoką udarność.Karta Charakterystyki - CORGON 5S2
CORGON 12S2
Gaz osłonowy do spawania stali niestopowych i niskostopowych o średniej i dużej grubości zwłaszcza na stanowiskach zautomatyzowanych. Zapewnia bardzo dobre wtopienie, ogranicza ilość powstających odprysków.

CORGON 1
Gaz osłonowy do spawania stali niestopowych i niskostopowych metodą MAG, głównie na stanowiskach zmechanizowanych. Umożliwia uzyskanie natryskowego przenoszenia materiału w łuku przy niższych natężeniach prądu. Daje bardzo stabilny łuk i niewielką ilość odprysków. Spoina ma wyjątkowo wysoką udarność. CORGON 1 jest dostępny dla klientów posiadających obowiązującą umowę dla tego produktu. Prosimy o kontakt, nasi specjaliści pomogą w wyborze alternatywnej mieszanki nowszej generacji.Karta Charakterystyki - CORGON 1
CORGON 2 50l 11,4m3 200bar
Gaz osłonowy do spawania stali niestopowych i niskostopowych o średniej i dużej grubości zwłaszcza na stanowiskach zautomatyzowanych. Zapewnia bardzo dobre wtopienie, ogranicza ilość powstających odprysków. CORGON 2 jest dostępny dla klientów posiadających obowiązującą umowę dla tego produktu. Prosimy o kontakt, nasi specjaliści pomogą w wyborze alternatywnej mieszanki nowszej generacji.Karta Charakterystyki - CORGON 2
CRONIGON 2
Gaz osłonowy do spawania większości stali wysokostopowych wszystkimi rodzajami łuku. Daje niewielką ilość łatwousuwalnych odprysków i żużla powierzchniowego. Nie zalecany do pewnych gatunków stali (ELC – Extra Low Carbon), w któwystępuje ryzyko miejscowego wzrostu zawartości węgla.Karta Charakterystyki - CRONIGON 2
CRONIGON S2
Gaz osłonowy do spawania stali wysokostopo-wych metodą MAG łukiem natryskowym. Powoduje stabilne jarzenie łuku, obniża napięcie powierzchniowe ciekłego metalu co powoduje uzyskanie łagodnego profilu spoiny. Daje nieco więcej niż Ar + 2,5%CO2 żużla powierzchniowego. Nie zalecany, gdy wymagana jest wysoka czystość lica spoiny.Karta Charakterystyki - CRONIGON S2
CRONIGON He20 50l 10,1m3 200bar
Gaz osłonowy do spawania metodą MAG stali austenitycznych, ferrytycznych i duplex, łukiem zwarciowym, natryskowym i pulsującym, ręcznie lub w sposób zmechanizowany. Wraz ze wzrostem zawartości helu polepsza się wtopienie i zwiększa możliwa do uzyskania prędkość spawania.Karta Charakterystyki - CRONIGON He20
VARIGON H2
Gaz osłonowy stosowany przy spawaniu metodą TIG stali austenitycznych. Dzięki zawężeniu łuku daje węższą spoinę. Bardziej energetyczny łuk pozwala na poprawę wtopienia i zwiększenie prędkości spawania. Wodór zawarty w gazie redukuje tlenki metali.Karta Charakterystyki - VARIGON H2
VARIGON H6
Stosowany jako gaz osłonowy przy spawaniu metodą TIG stali austenitycznych. Dzięki zawężeniu łuku daje węższą spoinę. Bardziej energetyczny łuk pozwala na poprawę wtopienia i zwiększenie prędkości spawania. Wodór zawarty w gazie redukuje tlenki metali. Zalecany do spawania zmechanizowanego. Stosowany również jako gaz formujący grań spoiny.Karta Charakterystyki - VARIGON H6
VARIGON H35
Gaz stosowany do cięcia plazmowego stali wysokostopowych.

VARIGON He30
Gaz osłonowy stosowany do spawania materiałów bardzo wrażliwych na zawartość składników utleniających w osłonie gazowej metodami TIG i MIG. Stanowi kompromis między właściwościami argonu i helu. Ze wzrostem zawartości helu polepsza się wtopienie i zwiększa możliwa do uzyskania prędkość spawania.Karta Charakterystyki - VARIGON He30
VARIGON He50 50l 9,5m3 200bar
Gaz osłonowy stosowany do spawania materiałów bardzo wrażliwych na zawartość składników utleniających w osłonie gazowej metodami TIG i MIG. Stanowi kompromis między właściwościami argonu i helu. Ze wzrostem zawartości helu polepsza się wtopienie i zwiększa możliwa do uzyskania prędkość spawania.Karta Charakterystyki - VARIGON He50
VARIGON He70 50l 9,2m3 200bar
Gaz osłonowy stosowany do spawania materiałów bardzo wrażliwych na zawartość składników utleniających w osłonie gazowej metodami TIG i MIG. Stanowi kompromis między właściwościami argonu i helu. Ze wzrostem zawartości helu polepsza się wtopienie i zwiększa możliwa do uzyskania prędkość spawania. VARIGON® He70 jest zalecany przy spawaniu najgrubszych blach.Karta Charakterystyki - VARIGON He70
MISON 2 50l 10,8m3 200bar
Uniwersalny gaz osłonowy do spawania metodą MAG stali austenitycznych i duplex zarówno łukiem zwarciowym jak i natryskowym czy pulsującym. Powoduje powstawanie płaskiego lica spoiny, dobrego wtopienia, niewielkich ilości odprysków i żużla powierzchniowego oraz redukuje ozon.Karta Charakterystyki - MISON 2
MISON 8
Gaz osłonowy do spawania stali niestopowych i niskostopowych metodą MAG. Przeznaczony głównie do spawania łukiem natryskowym i pulsującym. Pozwala na uzyska-nie wysokich prędkości spawania, małej ilości odprysków i żużla powierzchniowego, wyso-kiej wytrzymałości złącza, wysokiego uzysku elektrody i stabilnego łuku. Doskonały przy spawaniu wysokowydajnym. Zalecany do spa-wania zmechanizowanego i zrobotyzowanego. Powoduje niską emisję dymów i redukuje ozon.Karta Charakterystyki - MISON 8
MISON 18 50l 11,8m3 200bar
Gaz osłonowy do spawania metodą MAG stali niestopowych i niskostopowych. Również do spawania drutem proszkowym. Posiada wszystkie zalety CORGON® 18, redukując dodatkowo ozon.Karta Charakterystyki - MISON 18

TLEN

Tlen techniczny
Tlen techniczny najczęściej stosowany jest dla podniesienia wydajności procesu spalania w cięciu i żłobieniu tlenem, spawaniu gazowym oraz w innych procesach płomieniowych jak lutowanie, natryskiwanie, prostowanie. Właściwości tlenu wykorzystywane są w szerokim zakresie w różnych branżach przemysłu, stosowany jest m.in. w hodowli ryb do natleniania stawów hodowlanych.Karta Charakterystyki Tlen Techniczny
Tlen techniczny 3.5
Tlen techniczny najczęściej stosowany jest dla podniesienia wydajności procesu spalania w cięciu i żłobieniu tlenem, spawaniu gazowym, w innych procesach płomieniowych jak lutowanie, natryskiwanie, prostowanie oraz w procesach laserowych. Właściwości tlenu wykorzystywane są w szerokim zakresie w różnych branżach przemysłu, stosowany jest m.in. w hodowli ryb do natleniania stawów hodowlanych.Karta Charakterystyki Tlen Techniczny

AZOT

Azot 4.0
Gaz powszechnie używany do wytwarzania atmosfer ochronnych, testowania instalacji przesyłowych, napełniania instalacji pneumatycznych, do siłowników i amortyzatorów gazowych. Może być stosowany do malowania przy użyciu pistoletów malarskich. Stosowany przy formowaniu ciśnieniowym plastików, osłonowaniu produktów spożywczych i substancji chemicznych.Karta Charakterystyki - Azot
Azot 4.6
Gaz stosowany do cięcia plazmowego i laserowego. W przemyśle chemicznym wykorzystywany w procesach wtrysku z gazem (GIM) i w osłonowaniu (inerting).Karta Charakterystyki - Azot

GAZY FORMUJĄCE

Gaz formujący 90/10
Gaz formujący stosowany podczas spawania stali austenitycznych (najczęściej w rurach i zbiornikach) głównie metodą TIG, a czasami też MIG/MAG. Wodór zawarty w tym gazie ma właściwości redukujące i zabezpiecza grań spoiny przed utlenieniem, dzięki czemu można uniknąć jej trawienia lub szlifowania. Ma to korzystny wpływ na wydajność i środowisko pracy.Karta Charakterystyki - Gaz Form. 90/10
Mieszanka NH5 50l 10m3 200bar
Mieszanka NH5 to dwuskładnikowa mieszanka zawierająca 95% azotu i 5% wodoru. Jako jeden z najpopularniejszych gazów formujących w Europie Mieszanka NH5 jest używana do spawania austenitycznej stali nierdzewnej (za wyjątkiem gatunków stabilizowanych tytanem, w przypadku których mogą pojawić się odbarwienia). Zaletą tej mieszanki jest niski stopień utlenienia powierzchni, ponieważ wodór pełni rolę czynnika, który zapobiega tworzeniu się grubej warstwy tlenku chromu.Karta Charakterystyki - Mieszanka NH5

HEL

Hel 4.0
Gaz obojętny, który może być wykorzystywany jako gaz osłonowy przy spawaniu metodą TIG i MIG głównie metali nieżelaznych (Al, Cu). Stosowany do napełniania balonów.Karta Charakterystyki - Hel
Gaz balonowy
Gaz obojętny, na bazie helu, stosowany do napełniania balonów. Butle GENIE® to innowacyjne rozwiązanie w zakresie opakowań butlowych opracowane przez Grupę Linde. Nowoczesna stylistyka, przenośna konstrukcja oraz zastosowanie inteligentnych wskaźników pomiarowych sprawiają, że butle GENIE zmieniają dotychczasowe spojrzenie na rynek butli gazowych. Lekka konstrukcja butli o zwiększonej zawartości gazu o ciśnieniu 300 bar. Butla składa się ze zbiornika ciśnieniowego wykonanego ze stali oraz włókna węglowego zabezpieczonego solidnym i odpornym na warunki atmosferyczne płaszczem wykonanym z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE). Więcej gazu oznacza rzadszą wymianę butli.

ARGON

Argon
Najpowszechniej stosowany jako gaz osłonowy w wielu metodach spawania, przy spawaniu metodą TIG różnych gatunków stali lub metodą MIG stali wysokostopowych. Ma wysoką zdolność jonizacji w łuku, co pozwala na znaczne obciążenie prądowe. Często wykorzystywany jako gaz formujący do wszystkich materiałów. Argon stosowany jest również m.in. do wytwarzania atmosfery ochronnej w procesach obróbki cieplnej.Karta Charakterystyki - Argon
Argon 4.5
Najpowszechniej stosowany jako gaz osłonowy w wielu metodach spawania, przy spawaniu metodą TIG różnych gatunków stali lub metodą MIG stali wysokostopowych. Ma wysoką zdolność jonizacji w łuku, co pozwala na znaczne obciążenie prądowe. Często wykorzystywany jako gaz formujący do wszystkich materiałów. Argon stosowany jest również m.in. do wytwarzania atmosfery ochronnej w procesach obróbki cieplnej.Karta charakterystyki - Argon

WODÓR

Wodór
Gaz posiadający szerokie spektrum zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Mieszanki argonu z wodorem są stosowane jako gazy osłonowe w spawaniu plazmowym i TIG. Mieszanki te stosuje się przede wszystkim przy spawaniu nierdzewnej stali austenitycznej i niektórych stopów niklu. Wodór w połączeniu z argonem może także być używany do produkcji mieszanek do cięcia plazmowego (głównie do stali nierdzewnej i aluminium). W hutnictwie szkła wodór stosuje się do polerowania krawędzi. Wodór stosuje się także w produkcji stali węglowych, metali specjalnych i półprzewodników. W elektronice jest on powszechnie stosowany jako czynnik redukujący i gaz nośny. Inne procesy wykorzystujące wodór to m.in. hydrorafinacja produktów naftowych, odsiarczanie spalin, obróbka cieplna metali oraz badania szczelności. Wodór używa się także w różnych procesach petrochemicznych i chemicznych. Gaz ten służy do zasilania płomienia oraz palników przemysłowych i laboratoryjnych. W postaci płynnej wodór stanowi paliwo rakietowe, choć obecnie jest bardziej znany jako ekologiczne źródło energii dla pojazdów wykorzystujących ogniwa paliwowe. Dodatkowo, wodór używa się w laserach chemicznych HF/DF, badaniach w zakresie fizyki ciała stałego, komorach pęcherzykowych w elektrowniach jądrowych, syntezie amoniaku oraz chłodzeniu turbogeneratorów w elektrowniachKarta Charakterystyki - Wodór
Wodór 4.0 wiązka. (12 butli) 106,8m3 200bar
Gaz posiadający szerokie spektrum zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Mieszanki argonu z wodorem są stosowane jako gazy osłonowe w spawaniu plazmowym i TIG. Mieszanki te stosuje się przede wszystkim przy spawaniu nierdzewnej stali austenitycznej i niektórych stopów niklu. Wodór w połączeniu z argonem może także być używany do produkcji mieszanek do cięcia plazmowego (głównie do stali nierdzewnej i aluminium). W hutnictwie szkła wodór stosuje się do polerowania krawędzi. Wodór stosuje się także w produkcji stali węglowych, metali specjalnych i półprzewodników. W elektronice jest on powszechnie stosowany jako czynnik redukujący i gaz nośny. Inne procesy wykorzystujące wodór to m.in. hydrorafinacja produktów naftowych, odsiarczanie spalin, obróbka cieplna metali oraz badania szczelności. Wodór używa się także w różnych procesach petrochemicznych i chemicznych. Gaz ten służy do zasilania płomienia oraz palników przemysłowych i laboratoryjnych. W postaci płynnej wodór stanowi paliwo rakietowe, choć obecnie jest bardziej znany jako ekologiczne źródło energii dla pojazdów wykorzystujących ogniwa paliwowe. Dodatkowo, wodór używa się w laserach chemicznych HF/DF, badaniach w zakresie fizyki ciała stałego, komorach pęcherzykowych w elektrowniach jądrowych, syntezie amoniaku oraz chłodzeniu turbogeneratorów w elektrowniachKarta Charakterystyki - Wodór

ACETYLEN

Acetylen techniczny
Tlen to wysoko reakcyjny gaz jest on niezbędny w procesie spalania w praktycznie wszystkich procesach dot. spalania.Karta Charakterystyki - Acetylen

CO2

Dwutlenek węgla
Gaz osłonowy przy spawaniu metodą MAG. Stosowany także do intensyfikacji wzrostu roślin w hodowli szklarniowej i hobbystycznej, napełniania gaśnic, ochrony przed insektami i szkodnikami.Karta Charakterystyki - CO2

POWIETRZE SPRĘŻONE

Powietrze sprężone 40l 6m3 150bar
Sprężone powietrze atmosferyczne do róznych zastosowań przemysłowych.Karta Charakterystyki - Powietrze spr.